Αριστοτέλειο Κολλέγιο (Θεσσαλονίκη)
14 Φεβρουαρίου 2023

ZIKO Logistics
(Θεσσαλονίκη)

Η εταιρεία ZIKO LOGISTICS, με αντικείμενο υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), διαχείρησης και αποθήκευσης λιπασμάτων, βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, διαθέτωντας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 10km από το λιμάνι. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, παρέχει δεδομένη εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

Περιγραφή έργου:
Η εταιρεία μας ανέλαβε, την ολοκληρωμένη κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 500KW, που εγκαταστάθηκε στη στέγη του κτιρίου της εταιρείας ZIKO Α.Ε, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με το σύστημα Net Metering, για συμψηφισμό με την καταναλισκόμενη ενέργεια της μονάδας.Επιμελήθηκε την μελέτη, την έκδοση της άδειας παραγωγής, την προμήθεια των υλικών, την πλήρη κατασκευή του έργου έως τη σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και την παράδοση του στον πελάτη με το ''κλειδί στο χέρι''.Το έργο υλοποιήθηκε από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από ειδικευμένους πολιτικούς μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, καθώς και πήρως εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.