Μεταλλικά Κτίρια
Βιομηχανική Ψύξη

Η AICO έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων με έμφαση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η AICO έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων με έμφαση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η τεχνογνωσία στην κατασκευή εγκαταστάσεων βιομηχανιών τροφίμων που έχει αποκτηθεί, κατατάσσει την AICO σε μια από τις πρώτες θέσεις των εξειδικευμένων κατασκευαστών στα Βαλκάνια. 

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey project), δηλαδή από την εκπόνηση των μελετών, ως την τελική παράδοση και λειτουργία του έργου. Επιπλέον, λόγω της εμπειρίας της η AICO, αναλαμβάνει την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών σε ιδιωτικά έργα, ή την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε επίπεδο διαχείρισης ή παρακολούθησης – επίβλεψης και διασφάλισης της ποιότητας.

Πέρα από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις η AICO πρωτοπορεί στην αγορά Βαλκανίων με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή μεταλλικών θερμοκηπίων από γαλβανισμένο σιδηροσκελετό. Κατασκευάζει πάνω από 20 τύπους θερμοκηπίων, καλύπτοντας έτσι όλη την απαιτούμενη ποικιλία στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, διακρίνεται για την ποιοτική κατασκευή σε πτηνοτροφικούς και κτηνοτροφικούς θαλάμους, σε μονάδες σαλιγκαριών και μανιταριών και κάθε είδους μεταλλικά κτίρια.