Κατασκευή & Ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων

Η AICO ΑΕ αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία στη κατασκευή και ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων και επαγγελματικών χώρων με τεχνογνωσία από πληθώρα μελετών και εγκαταστάσεων όπως καταστήματα τραπεζών, αλυσίδες καταστημάτων super market, κτίρια γραφείων, μεταλλικά και βιομηχανικά κτίρια...

Η AICO Α.Ε. αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία στη κατασκευή και ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων και επαγγελματικών χώρων με τεχνογνωσία από πληθώρα μελετών και εγκαταστάσεων όπως καταστήματα τραπεζών, αλυσίδες καταστημάτων super market, κτίρια γραφείων, κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια κ.α.