ΜΑΚΟΤΕΧ ΑΒΕΕ (Βασιλικά)
2 Μαρτίου 2023
Fafa Premium Hotel (Αλβανία)
2 Μαρτίου 2023

MOHARREM HOCIA

Ημερομηνία :
03 Oct, 2018
 
Πελάτης :
MOHARREM HOCIA
 
Status:
Ολοκληρωμένο
 
Περιοχή:
ΑΛΒΑΝΙΑ

Περιγραφή έργου:
Η εταιρεία μας ανέλαβε την ολοκληρωμένη κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 330 KW, που εγκαταστάθηκε στην στέγη της οικίας του Muaharrem Hocia
 για ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.Επιμελήθηκε την μελέτη, την έκδοση της άδειας παραγωγής, την προμήθεια των υλικών, την πλήρη κατασκευή του έργου έως τη σύνδεση με το δίκτυο και την παράδοση του στον πελάτη με το ''κλειδί στο χέρι''.Το έργο υλοποιήθηκε από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από ειδικευμένους πολιτικούς μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, καθώς και πλήρως εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.