Ξενοδοχείο Athena Pallas (Χαλκιδική)
2 Μαρτίου 2023
Ξενοδοχείο Poseidon Palace (Λεπτοκαρυά)
2 Μαρτίου 2023

Lacopetra Beach Hotel (Αχαΐα)

Μελέτη-Κατασκευή-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.

Πελάτης :
Lacopetra Beach Hotel
 
Status:
Ολοκληρωμένο
 
Περιοχή:
Κάτω Αχαΐα
Εγκατάσταση συστήματος  παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας στο ξενοδοχείο ‘’Lakopetra Beach Hotel ‘’ (κάτω Αχαΐα, Πελοπόννησος).
 
Ηλιοθερμικό Πεδίο: 
  • Εγκατάσταση  τριών (3) ξεχωριστών πεδίων επίπεδων επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 175τ.μ. οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις οροφές του συγκροτήματος.
Μηχανοστάσιο:
  • Εγκατάσταση 3(τριών) θερμοδοχείων (boiler) για την αποθήκευσης του παραγόμενου ζεστού νερού χρήσης από τα ηλιακά πεδία αλλά και από την αντλία θερμότητας (μέσω κατάλληλου εναλλάκτη των δοχείων).
  • Εγκατάσταση τρίοδης θερμοστατικής βάνας για ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας ζεστού νερού κατανάλωσης. (Σκοπός της  θερμοστατικής τρίοδης είναι η αποφυγή εγκαυμάτων από λήψη υπέρθερμου νερού καθώς και οικονομικότερη λειτουργία, εφόσον η πρώτη μίξη του νερού γίνεται στο μηχανοστάσιο χωρίς να χρειάζεται να ρέει σε ολόκληρο το δίκτυο με τις ανάλογες απώλειες ενώ ο τελικός χρήστης θα προβεί ούτως ή άλλως στην μίξη αυτή.
  • Η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος εξασφαλίζεται από ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη ο οποίος  ελέγχει μέσω των αισθητηρίων (θερμοκρασίας / διέλευσης) ανά πάσα στιγμή το σύστημα, επιλέγοντας ποια θα είναι η πηγή θέρμανσης με προτεραιότητα φυσικά στο ηλιακό σύστημα.
  • Εγκατάσταση ενός (1) κυκλοφορητή για τη σωστή κυκλοφορία ΖΝΧ στο δίκτυο σωληνώσεων.