Αλεξανδρίδης ΑΕ (Βέροια)
1 Μαρτίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ (Σέρρες)
1 Μαρτίου 2023

Χαλκιαδάκης Γεύσεις Κρήτης (Θεσσαλονίκη)

Πελάτης :
Χαλκιαδάκη Χ. ΑΕ

Status:
Ολοκληρωμένο

Περιοχή:
Θεσσαλονίκη

Ολιστική Ανακαίνιση – Διαμόρφωση εμπορικού καταστήματος τροφίμων  "Χαλκιαδάκης" (Θεσσαλονίκη)

Χαλκιαδάκης Γεύσεις Κρήτης είναι μία αλυσίδα παραδοσιακών παντοπωλείων με προϊόντα αποκλειστικά από την Κρήτη.
 
Περιγραφή έργου:
Μελέτη-Κατασκευή-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.
 
Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις: Ψευδοροφών, επενδύσεων, διακοσμητικών και  λοιπών στοιχείων μη φέροντος οργανισμού.
Δομικά: Αντικατάσταση – Επένδυση δαπέδων, εργασίες ξηράς δόμησης (διαχωριστικά & ψευδοροφές), επένδυση, επιχρίσματα – ελαιοχρωματισμοί τοίχων και οροφών.
Μεταλλικές κατασκευές: Στέγαστρα, ράμπες, κιγκλιδώματα κ.α.
Κουφώματα: Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών και  εξωτερικών κουφωμάτων καθώς και ρολών ασφαλείας.
Υδραυλικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης / αποχέτευσης, εγκατάσταση ειδών υγιεινής και μπαταριών.
Πυρόσβεση: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός: Κατασκευή δικτύου ισχυρών και ασθενών (τηλεφωνίας, συναγερμού, data, μουσικής) ρευμάτων, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων (τύπου LED), προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Θάλαμοι συντήρησης & κατάψυξης: Κατασκευή θαλάμων (με panel πολυουρεθάνης) και δικτύου ψύξης, κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού ψυκτικού συγκροτήματος.
Κλιματισμός – Εξαερισμός: Κατασκευή δικτύου αεραγωγών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κλιματισμού και εξαερισμού, καθώς και εγκατάσταση αεροκουρτίνας εισόδου.
Άδειες – Μελέτες: εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την έκδοση των απαραιτήτων αδειών, έκδοση των αδειών Πολεοδομίας και της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.