ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3 Μαρτίου 2023
HOTEL QEPARO (Αλβανία)
2 Μαρτίου 2023

ΣΤΑΝΤΖΟΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ημερομηνία :
13 Apr, 2022
 
Πελάτης :
Σταντζοφάκη Ελένη
 
Status:
Ολοκληρωμένο
 
Περιοχή:
Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου:
Η εταιρεία μας ανέλαβε, την ολοκληρωμένη κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 10KW, που εγκαταστάθηκε στη στέγη της οικίας, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με το σύστημα Net Metering, για συμψηφισμό με την καταναλισκόμενη ενέργεια της μονάδας.Επιμελήθηκε την μελέτη, την έκδοση της άδειας παραγωγής, την προμήθεια των υλικών, την πλήρη κατασκευή του έργου έως τη σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και την παράδοση του στον πελάτη με το ''κλειδί στο χέρι''.Το έργο υλοποιήθηκε από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από ειδικευμένους πολιτικούς μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, καθώς και πήρως εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.