ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε (Καβαλάρι, Θεσσαλονίκη)
3 Μαρτίου 2023
Agris Advancing Horticulture (Ημαθία)
3 Μαρτίου 2023

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία :
23 May, 2022
 
Πελάτης :
ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε
 
Status:
Ολοκληρωμένο
 
Περιοχή:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης στην Θεσσαλονίκη, που μετράει πάνω από 260 παραρτήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
 
Περιγραφή έργου:
Η εταιρεία μας ανέλαβε την ολοκληρωμένη κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 27KW, που εγκαταστάθηκε στις στέγες των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε στο 14ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης-Βασιλικών, για ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.Επιμελήθηκε την μελέτη, την έκδοση της άδειας παραγωγής, την προμήθεια των υλικών, την πλήρη κατασκευή του έργου έως τη σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και την παράδοση του στον πελάτη με το ''κλειδί στο χέρι''.Το έργο υλοποιήθηκε από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από, ειδικευμένους πολιτικούς μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς καθώς και πλήρως εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.