Ασλάνης AE (Ιωάννινα)
1 Μαρτίου 2023
Latsios Fruit (Καλοχώρι)
1 Μαρτίου 2023

Αντώνης Βεζύρογλου & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αλεξάνδρεια)

Πελάτης :
Αντώνης Βεζύρογλου

Status:
Ολοκληρωμένο

Περιοχή:
Ημαθία

Το αγρόκτημα Βεζύρογλου έχει ιστορία 100+ ετών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να αποτελέσει μια σύνθετη, κάθετη και ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης φρέσκων κηπευτικών και έχει την μεγαλύτερη σε όγκο παραγωγή φυλλωδών λαχανικών στην Βόρεια Ελλάδα ενώ συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της χώρας μας.
Περιγραφή έργου:
Επέκταση βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
 • Τοπογραφικές εργασίες : Χαράξεις
 • Χωματουργικά: Εκσκαφή θεμελίωσης, εξυγιαντική στρώση δαπέδου βιομηχανοστασίου, επίχωση με 3.Α.
 • Σκυροδέματα: Άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας, οπλισμένα σκυροδέματα θεμελίωσης, ελαφρά οπλισμένα σκυροδέματα έδρασης μόνωσης δαπέδου, σκυρόδεμα δαπέδου κυκλοφορίας, λείανση – αρμοκοπή βιομηχανικού δαπέδου, Επιχώσεις θεμελίων κτιρίων & εδαφόπλακας κυρίως κτιρίου
 • Μεταλλικές κατασκευές: Μεταλλικός σκελετός, οριζόντιες υδρορροές, , επικαλύψεις, πλαγιοκαλύψεις, χωρίσματα και οροφές από panels, πλαγιοκαλύψεις λαμαρίνας, ειδικά τεμάχια σφράγισης και τελειωμάτων.
 • Δομικά: Εδαφόπλακα - βιομηχ. Δάπεδα κυρίως κτιρίου, εργασίες ξηράς δόμησης (διαχωριστικά & ψευδοροφές), επένδυση. Χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών γραφείων - μονώσεις
 • Κουφώματα: Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών και  εξωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτησης βιομηχανικών πορτών και πορτών ψυκτικών θαλάμων
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης / αποχέτευσης, εγκατάσταση ειδών υγιεινής και μπαταριών.
 • Εγκατάσταση Θέρμανσης - κλιματισμού - εξαερισμού
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός: προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας με πινάκα αυτοματισμού, κατασκευή δικτύου ισχυρών και ασθενών (τηλεφωνίας, συναγερμού, data, μουσικής) ρευμάτων, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων (τύπου LED),  εγκατάσταση γειώσεων.
 • Πυρόσβεση: Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας, Εγκατάσταση πυροπροστασίας υγραερίου
 • Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού: Εγκατάσταση ανελκυστήρων, Κατασκευή dock levellers
 • Διαμόρφωση περιβάλλον Χώρου: Διαμόρφωση σκάφης περιβάλλοντος χώρου, Υπόβαση - βάση περιβάλλοντος χώρου, Περίφραξη - θύρες οικοπέδου, Aσφαλτοστρώσεις περιβάλλοντος χώρου, Δίκτυα περιβάλλοντος χώρου